HİCRİ 1441 YILI HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Diyanet Bir Sen

Genel Haberler
Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, Muharrem ayının 1. günü olan Hicri yılbaşı nedeniyle basın açıklaması yaptı.
HİCRİ 1441 YILI HAYIRLARA VESİLE OLSUN

     Hicri 1441 yılına girildi. Müslümanlar için büyük anlamı ve önemi olan Hicri 1441 yılına girilmesi nedeniyle yazılı açıklama yaparak Müslümanların Hicri yılını kutlayan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, bu önemli günün İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

     Hz. Peygamber Efendimizin, hak ve hakikatlerin yanında yer alan mübarek bir insan olarak ömrü boyunca zalimin ve zulmün karşısında yer almasının yaşantısının önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Türüt, hicretin bu mana da önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

     “Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Muharrem ayının 1. Günü de Hicri Yılbaşıdır. Resûlü Ekrem’in Mekke’den Medine’ye hicreti ile başlar. Muharrem ayı mübarek bir aydır. Hicret; kardeşliğin, dostluğun, ilim, irfan, medeniyet ve yolculuğun adıdır. İnsanlığın sevgiye, rahmete muhtaç olduğu bir an da Cenabı Allah tarafından Medine’ye yolu açılan Hz. Muhammed’in nurlu yolculuğunun adıdır. Bu yolculuk, insanların gönlüne sevgi ekmiştir.  Bu yolculuk sayesinde rahmet kapıları açılmıştır. İnsanlığın kurtuluşu için öğütlerde bulunan yüce Allah, insanı insan yapan erdem ve faziletlerle donattığı Hz. Peygamber ’in şahsında insanlığın kurtuluşu için yol göstermiştir. Hz. Peygamber Efendimiz ’in zulüm ve haksızlıklara başkaldırının adı olan bu yolculuk, Allah için yapılan bir hicrettir. Allah için katlanılan her türlü cefanın, yine Allah tarafından mükâfatlandırılışının adıdır. Hicret kardeşliktir.

     Hz Peygamber Efendimizin örnek hayatından da anladığımız gibi hicret de hayır vardır. Sıkıntıda olan, zulüm gören, haksızlık gören insanların günümüzde de hicret ederek bu sıkıntılardan kurtulması Allah’ın bir lütfudur. Günlük yaşantımızda bu tür hicretleri görüyor ve anlıyoruz ki, Cenabı Allah, hicret’e çok özel bir anlam yüklemiştir. Bunu anlayan kullar mutlu, anlamayan kullar zelil ve perişan… Bu nedenle günümüzde hicret bir yaşam tarzıdır. Muharrem ayında özel ibadetler yapılır. Aşure de bu ayda yapılır. Bu ayın içinde yapılan ibadetlerin önemi çok büyüktür ve Allah tarafından kabul edilir.

     Hicret, kelime anlamı itibariyle göç anlamına gelmekle birlikte, Müslümanlar için sadece göçü ifade etmez. Aynı zamanda günahlardan arınmayı ifade eder. Kötülüklerden, zulümden, haksızlıklardan, hukuksuzluktan kurtulmayı ifade eder. Hicret, insanın ruhunu arındırır. Hz. Peygamber, hicret etmek suretiyle bedenini ve ruhunu arındırmıştır. Hicret ile insanlar arasında yardımlaşma, iyilik, hoşgörü ve dayanışma duyguları gelişmiştir. Medine’de insanlar Peygamber Efendimiz aleyhisselatû vesselem’e bu duygularla yaklaşmış, O’na iyilikte bulunabilmek ve yardım yapabilmek için birbirleriyle yarışmışlardır. Bu nedenle insanlığın gönlüne rahmet yağmıştır.

     Diyanet Bir-Sen olarak, her türlü kötülükten, zulümden, haksız ve hukuksuzluklardan, iyiliğe, doğruluğa, Allah’ın emri gereğince Hz. Peygamber’in yoluna hicret etmek suretiyle kıyamete kadar bu gönül göçümüzün devam ederek rahmet yolunda ilerleyeceğiz. Bu anlamda gönül hicretini hak ve adalet üzere yapmak bizim için önemlidir. Bu vesileyle İslam âleminin hicri yılbaşını kutluyorum. Cenabı Allah Celle ve Celalühü, İslam âleminin üzerindeki hüzün bulutlarını dağıtsın. Akan Müslüman kanı ve gözyaşları dursun. Hicri yılbaşının İslam âleminde ümmet bilincini uyandırmasını diliyorum.”